FANDOM


Taldom Lux - magiczne berło alchemików z Szóstego Księżyca. Strzela magicznymi płynami, płomieniami i wyładowaniami. Słowo lux po łacinie oznacza światło.

Wygląd

Taldom jest wykonany ze Złota Filozofów. Jest zakończony głową Gugi z oczami z Goazylu. Na trzonku berła widnieją napisy w języku Szóstego Księżyca. Może powodować niewidzialność, albo wyzwalać śmiertelną energię, jeśli zostanie skierowany przeciwko wrogom. 

Wikia

Nina z Taldomem